TONY

FUNKCJE TRZYNASTU TONÓW BIEGUNY
MAGNETYCZNY TON JEDNOŚCI
Siła Przyciągania (sfera duchowa)
przyciąga tematykę
[+] zdolności organizacyjne, siła koncentracji
[-] wykorzystywanie słabszych, chęć kontrolowania, ospałość, lenistwo
BIEGUNOWY TON POLARYZACJI
Siła Polaryzacji (sfera fizyczna)
polaryzuje wyzwanie, selekcjonuje tematykę, wnosi temat do życia
[+] odwaga, siła ducha, mocne nerwy
[-] konfliktowość, nadpobudliwość, rozterki duchowe, skłonność do nałogów
ELEKTRYCZNY TON RYTMU
Sita Bodźców (sfera emocjonalna)

pobudza do działań; wprowadza ruch
[+] zapał, werwa, przedsiębiorczość, temperament
[-] chęć imponowania, nadaktywność, brawura, przesada, uleganie presji
SAMOISTNY TON MIARY
Siła Wizji Celu (sfera mentalna)
Wyznacza ostateczny cel; definiuje program
[+] rezolutność, skromność, pozytywny wpływ na ludzi
[-] przemądrzałość, poczucie wyższości, przecenianie rozumu, przedwczesne wnioski, duma
WIODĄCY TON AUTORYTETU
Siła Ukierunkowania (sfera duchowa)

naprowadza na cel
[+] siła przywódcza, autorytet, człowiek czynu
[-] poza, postawa macho, nadużywanie władzy, karierowiczostwo, chwiejność
RYTMICZNY TON RÓWNOWAGI
Siła Równowagi (sfera fizyczna)
równoważy przebieg działań; wprowadza poprawki
[+] zdolność koncentracji, silna wola, cierpliwość, opanowanie
[-] nietolerancja, nieprzystępność, fanatyzm, opór przed zmianą, zakała towarzystwa
REZONANSOWY TON SIŁY MISTYCZNEJ
Sita Zapłonu (sfera emocjonalna)
pobudza do działań; zasila energią; zsyła wsparcie
[+] wysokie uwrażliwienie, subtelność, towarzyskość, zdolność perswazji
[-] skłonność do popadania w panikę, depresje, zgorzkniałość, pesymizm, przekora, osądy
GALAKTYCZNY TON WSPÓŁBRZMIENIA
Siła Harmonizacji (sfera mentalna)

usuwa ogniska zapalne; harmonizuje procesy; łączy poszczególne etapy
[+] silą przebicia, śmiałość, pracowitość, opanowanie, dyplomacja
[-] bezduszność, oschłość, brak uczuć, chęć manipulowania innymi, brutalność
SOLARNY TON INTUICJI
Sita Zamiaru (sfera duchowa)
naprowadza na drogę
[+] inspiracja, intuicja, genialność, rezolutność
[-] zarozumialstwo, arogancja, opryskliwość, porywczość, lekkomyślność, niestałość
PLANETARNY TON URZECZYWISTNIENIA
Siła Uszlachetniania (sfera fizyczna)
manifestuje wynik
[+] stanowczość, pracowitość, dociekliwość, motywacja do działań, ciekawość świata
[-] upór, skąpstwo, zachłanność, egoizm, zaślepienie, brak współczucia
SPEKTRALNY TON DYSONANSU
Sita Oczyszczenia (sfera emocjonalna)

rozładowuje napięcia, porządkuje teren; usuwa odpady
[+] postępowość, patrzenie w przyszłość, zgodność, puszczanie uraz
[-] drobiazgowość, pamiętliwość, niestabilność, zagubienie, bałaganiarstwo, straty
KRYSTALICZNY TON STABILIZACJI
Sita Wyższej Prawdy (sfera mentalna)
umożliwia przegląd wydarzeń, dokonuje analizy; zachęca do współpracy
[+] rozum analityczny, bezstronność, spostrzegawczość, uczciwość
[-] manipulowanie innymi, lekceważenie niebezpieczeństw, zniechęcenie
KOSMICZNY TON UNIWERSALNEGO RUCHU
Siła Przemian (sfera duchowa)
skupia kwintesencję; podsumowuje: przekazuje wynik dalej; dokonuje zmian i przekształceń
[+] silne atuty, spostrzegawczość, dokładność; obowiązkowość; elastyczność; genialność
[-] egocentryzm, zarozumiałość, chwiejność, strach o egzystencję; niesłowność, fałsz
Reklama

PLANET ART NETWORK

%d blogerów lubi to: