Dekleracja Sieci PAN

pan pl stuff

Kiedy siły starego porządku utrzymywane razem przez instrumenty dawnego Czasu nie mogą dłużej wytrzymać szeroko rozprzestrzeniającej się Anarchii wartości i Systemów społecznych, konieczne staje się ustanowienie radykalnych i humanitarnych nowych Modeli rekonstrukcji społecznej i regeneracji Biosfery. Aby odnieść sukces, takie modele muszą być zakorzenione w nowym standardzie Czasu reprezentowanym przez Trzynasto Księżycowy / 28-dniowy Kalendarz Pokoju. Uznając, że ten Kalendarz jest również faktem Natury i funkcją Prawa Czasu, Planet Art Network (PAN) jest nowym modelem dla korzyści i społecznej odbudowy całej Ludzkości i regeneracji Biosfery.

Sieć Sztuki Planetarnej podtrzymuje i rozwija cele Pokojowego Planu 13 Księżycowego Kalendarza i ruchu pokojowego na temat Kalendarza trzynasto księżycowego jako wszechstronnej i dalekosiężnej wizji,, aby pomóc ludzkości w osiągnięciu stanu harmonii na drodze po roku 2012. W związku z tym Planetarna Sieć Sztuki rozciąga się na wszystkie sektory ludzkości niezależnie od rasy, koloru, wyznania, ideologii czy statusu ekonomicznego, rozumiejąc, że wszyscy Ludzie mają tę samą duchową równość i są zsynchronizowani przez ten sam Uniwersalny Czas.

Starając się realizować najbardziej współczujące cele wszechobejmującej uniwersalnej Prawdy, Planet Art Network jest gotowa ustanowić całkowicie nową epokę w Historii Ludzkości – nadejście Noosfery. Uniwersalna Prawda, do której przynależy sieć Planet Art, jest znana jako Prawo Czasu – T (E) = Sztuka, Energia określona przez Czas równa się Sztuce. To sformułowanie zasady, która zawsze istniała w Przyrodzie, ma tylko jeden cel – uświadomienie sobie tego, co nieświadome, poprzez bezprecedensową harmonizację Globalnego człowieczeństwa z samym sobą i Naturalnym porządkiem.

Zdając sobie sprawę z tego, że instrumentem umożliwiającym początek tej wielkiej Ewolucyjnej zmiany jest Kalendarz Trzynastu Księżyców / 28 dni, Sieć Planet Art jest poświęcona Wielkiej Zmianie Kalendarza w 2020 r., A także dalszemu wsparciu dotarcie do programów Pierwszego Światowego Pokoju.

Każda Osoba lub jakakolwiek Grupa Ludzi, która rozumie i kieruje się przesłankami i celami Kalendarza Trzynastu Księżyców / 28 dni i / lub któregokolwiek z narzędzi lub literatury na temat Trzynastu Księżyców / 28-dniowego Kalendarza lub Prawa Czasu, może przejąć odpowiedzialność za ustanowienie Węzeł PAN – wylot Planet Art Network – lub dołączenie do istniejącego.

Członkostwo w PAN jest dobrowolne, a wszystkie działania są autonomiczne. Każdy węzeł PAN jest odpowiedzialny za własny system utrzymania i autonomicznego zarządzania przez Radę. Aby węzeł PAN mógł być uważany za aktywny, minimum siedmiu Członków musi spotykać się średnio raz na trzynaście dni. Zalecanym dniem spotkania jest Kryształowy Dzień (12 ton Wavespell) do przeglądu przeszłych działań i rozważania przyszłych. Spotkania mogą odbywać się w miarę potrzeb. Każdy węzeł może przyjmować własny format spotkań. Lokalne węzły PAN są również zorganizowane w Bioregionalne Rady PAN. PAN stale się rozwija i odnawia. To jest nasza przyszłość.

Planet Art Network jest sponsorowana przez Fundację Prawa Czasu, organizację 501 © (3) działającą wyłącznie w celach charytatywnych, naukowych, literackich i edukacyjnych w celu badania i promowania Prawa Czasu, opartych na Harmonicznym Modułu TZOLKIN jak i Kalendarzu Trzynasto 28-dniowym i światowym Ruchu Kalendarz trzynasto Księżycowego.

Aby osiągnąć wszystkie cele i strategie Fundacja Planet Art Network potrzebuje waszego hojnego wsparcia – Teraz!

http://www.planetartnetwork.info

Tłumaczenie i © YARO.N (Kin 239) PAN & GSC

13730934_1057068951045707_4626639270683441684_o

Reklama

PLANET ART NETWORK

%d blogerów lubi to: