13 KSIĘŻYCÓW

13mooncalimage_banner

Co to jest Kalendarz 13 Księżyców ?

28-dniowy Kalendarz 13 Księżyców to nowy standard Czasu dla wszystkich Ludzi na całym świecie, którzy pragną naprawdę nowego świata. Jeśli kalendarz i czas, który przestrzegamy, jest nieregularny, sztuczny i zmechanizowany, taki staje się wtedy nasz umysł. Tak jak nasz umysł, tak również nasz świat staje się taki, jak nasz dzisiejszy świat: nieregularny, sztuczny i zmechanizowany. Ale jeśli kalendarz, który stosujemy, jest harmonijny i dostosowany do naturalnych cykli, taki też stanie się nasz umysł i możemy powrócić do życia bardziej duchowego i harmonijnego z naturą.

Kalendarz 13 Księżyców synchronizuje cykle Słoneczne i Galaktyczne 26 lipca, skorelowane z Gwiazdą Syriuszem. Każdy z 13 Księżyców ma konkretną moc, działanie i jakość, które określają roczny program synchronizacji naszej świadomości z Galaktycznymi Cyklami.

Jako doskonały pomiar Kosmicznego Czasu, ten Kalendarz jest tak naprawdę Synchronometrem, narzędziem do pomiaru Synchroniczności. Obserwowany na codzień, nadaje nam nową świadomość do postrzegania wydarzeń. W Nowym Czasie synchroniczność jest normą.

13×28-dniowy Synchronometr jest Macierzą harmonicznej przestrzeni Czasowej. Księżyc potrzebuje 28 dni, aby okrążyć Ziemię; wykonuje tę orbitę 13 razy w roku. Standardem pomiaru jest cykl 28-dniowy, zwany Księżycem, ponieważ jest to mediana między 29,5-dniowym cyklem Synodalnym Księżyca (od nowego księżyca do nowiu) a 27,1-dniowym cyklem Gwiazdowym Księżyca. Stąd jest to miara orbity słonecznej Ziemi przy użyciu 28-dniowego wzorca księżycowego. Stwarza to idealną orbitę 13 księżyców po 28 dni, łącznie 364 dni lub 52 idealne tygodnie, każdy po 7 dni. Ponieważ 365. dzień nie jest wcale dniem księżyca ani tygodniem, jest znany jako „dzień poza czasem” – dzień świętowania Pokoju poprzez Kulturę, a CZAS jest SZTUKĄ !

„Kalendarz Trzynastu Księżyców jest narzędziem Ewolucyjnym, które ma pomóc Ludzkości w bezprecedensowym akcie zjednoczenia się w jednej kwestii mającej zasadnicze znaczenie dla jej pełnego dobrobytu: CZASU. Harmonijna zbieżność Ludzkości w tej jednej kwestii, w połączeniu z nieuniknionym porządkiem, doskonałością i prostota przestrzegania Kalendarza 13 Księżyców podniesie Gatunek jako jednocześnie Całość do częstotliwości Galaktycznego taktowania 13:20. ”

– José Argüelles/Valum Votan, The Call of Pacal Votan


Tutorial/Pdf: Kalendarz 13 Księżyców

kalendarz 13 księżyców 13x28+1

 

Reklama

PLANET ART NETWORK

%d blogerów lubi to: