13 KSIĘŻYCÓW

14680637_10153795406367007_5751399877680656518_n

KALENDARZ TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW

Kalendarz z trzynastoma miesiącami ma bardzo starą tradycję. Był on stosowany przez ludy celtycko-germańskie, a w Islandii obowiązywał aż do XIX wieku.
Trzynastomiesięczny kalendarz – kalendarz Druidów – został wyparty przez rzymski (juliański), dwunastomiesięczny system, który w większości krajów europejskich obowiązywał do drugiej połowy XVI wieku. Stosowany obecnie kalendarz gregoriański – wprowadzony w 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII – jest zreformowanym kalendarzem juliańskim.
Jose Arguelles, przystosowując Święty Kalendarz Majów – TZOLKIN – do naszego gregoriańskiego kalendarza, oparł się na starożytnej celtyckiej wiedzy o kalendarzowej miarze czasu (13 miesięcy po 28 dni), ale zgodnie z tradycją Majów rok słoneczny liczy zawsze 365 dni. Zmodyfikowana konfiguracja kalendarza Majów – określana w literaturze fachowej terminem Dreamspell – jest efektem długoletniej pracy Arguellesa. W roku 1993 ukazało się pierwsze wydanie Dreamspell, czyli Kalendarza Trzynastu Księżyców. Księżyc oznacza w tej terminologii miesiąc i nie ma nic wspólnego z Księżycem – satelitą Ziemi.
Powrót trzynastu księżyców jest nie tylko nową wersją mierzenia ziemskiego czasu czy też przyporządkowania go do nowych wielkości. Odkrycie trzynastu miesięcy w źródłach zapomnianych kultur daje nam możliwość znalezienia właściwego rytmu w życiu oraz synchronizacji z Kosmosem. Dzięki harmonizacji z rytmem CZASU odtworzymy pierwotny rezonans planetarny, który pozwoli nam, jak żeglarzom, podróżować na jego fali. Wszystkie osoby, które zaczęły świadomie współpracować z esencją CZASU, stopniowo uaktywniają zatracone dawno temu umiejętności, jak np. zdolność telepatii.
Kalendarz Trzynastu Księżyców nie jest ani zabawą mentalną, ani kreowaniem nowego porządku, lecz odkryciem właściwego, energetycznego biegu ziemskiej rzeki CZASU.

STRUKTURA KALENDARZA

26 LIPCA – POCZĄTEK ROKU

W Kalendarzu Trzynastu Księżyców rok planetarny rozpoczyna się 26 lipca i trwa do 25 lipca następnego roku. Ostatni dzień roku nazywany jest ZIELONYM DNIEM.
W świetle powiązań astronomicznych 26 lipca nasza planeta doświadcza specyficznej łączności ze Słońcem, które z kolei znajduje się w astronomicznej koniunkcji z najjaśniejszą gwiazdą gromady Plejad w gwiazdozbiorze Byka – Alkione – oraz z gwiazdą neutronową Syriusz B, należącą do gwiazdozbioru Psa. Promieniowanie emitowane z Syriusza B rejestrowane jest na Ziemi w końcu lipca. 26 lipca dokonuje się ważne cięcie w cztero wy miarowym rytmie CZASU na Ziemi. Nasza planeta ma w tym dniu bezpośredni kontakt z wyżej przyporządkowaną siecią galaktyczną.

25 LIPCA – ZIELONY DZIEŃ

Zielony Dzień znany był już w kulturze druidzko-celtyckiej. Celtowie nazywali go Dniem Jemioły. W Kalendarzu Trzynastu Księżyców ZIELONY DZIEŃ, czyli 365. dzień planetarnego roku, jest dniem poza programem CZASU. Nie jest on związany ani z programem roku, ani z wewnętrznym programem miesięcy. Z energetycznego punktu widzenia nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg wydarzeń w ciągu roku, mimo to odgrywa bardzo ważną rolę w spektrum CZASU.
25 lipca przywołuje do siebie minione 364 dni i stanowi swego rodzaju planetarny spichlerz, do którego znoszone są plony całego roku. Utożsamia on skomasowany dorobek roku. Zielony Dzień łączy stary rok z nowym.
Energetyczne oddziaływanie tego dnia jest przez ludzi wyraźnie wyczuwalne. Świadomi towarzysze CZASU odbierają go jako ciężki lub przeładowany, natomiast osoby wrażliwe wyczuwają specyficzną wibrację, która działa na system nerwowy, wywołując nadpobudliwość.

29 LUTEGO – CO DZIEJE SIĘ Z ROKIEM PRZESTĘPNYM?

W porządku astrofizycznym struktura czasu zdefiniowana jest matematycznie. Pełny obieg Ziemi wokół Słońca trwa 365 dni i 6 godzin (dokładnie 365 dni 5 godzin 48 minut 46 sekundy), czyli 365, 2422 doby.
Dwunastomiesięczny kalendarz w obecnej gregoriańskiej formie daje nam możliwość ilościowego określenia biegu czasu według przyjętych powszechnie wzorców, tzn. w jednostkach: 31, 30 i raz 28 dni. Co 4 lata pojawia się rok przestępny, który służy temu, aby pozostałe w każdym roku 6 godzin zebrać w jeden dodatkowy dzień. W rzeczywistości nie ma jednak 366. dnia w roku, ponieważ siódma godzina 366. dnia faktycznie należy już do roku następnego.
W Kalendarzu Trzynastu Księżyców 6 godzin, czyli jedna czwarta doby, nie ma zbyt wielkiego znaczenia w spektrum CZASU, dlatego 29 lutego został zintegrowany z Energią 28 lutego.
28 i 29 lutego liczone są jako jeden dzień, tzn. jako KIN 28 lutego.
W ten sposób Kalendarz Trzynastu Księżyców liczy zawsze 365 dni. Ponieważ w energetycznym kalendarzu każdą deformację i każde rozdarcie czasu równoważy ludzka świadomość, powyższe przesunięcie nie wprowadza żadnych zakłóceń w cztero wymiarowy m programie CZASU.

Pamiętajmy, że każdy kalendarz jest tylko umownym porządkiem, przyjętym przez człowieka do rachuby czasu i datowania wydarzeń.
TRZYNAŚCIE KSIĘŻYCÓW = TRZYNAŚCIE MIESIĘCY
365-krotna rotacja Ziemi względem Słońca jest w rzeczywistości energetycznym wzorcem, w którym “13” – liczba CZASU – porządkuje planetarną czasoprzestrzeń. W tym rytmie płyną WSZYSTKIE Energie przez WSZYSTKIE strefy we WSZYSTKICH układach słonecznych. Przyczyna, dla której nie odkryliśmy tego wcześniej, tkwi w tym, że liczba 365 nie jest podzielna przez 13.
Liczba 365 jest w istocie liczbą 364 + 1. Wiedza o tym schemacie, czyli tzw. zasada PLUS JEDEN, którą operuje CZAS, była znana już w latach dwudziestych. Nigdy jednak nie została wprowadzona do programu nauczania w szkołach.
W schemacie 364 + 1 widzimy, że liczba 364 jest całkowicie podzielna przez 13. Otrzymana liczba 28 jest bardzo ważna dla życia na Ziemi. Nie jest przypadkiem, że obieg Księżyca wokół Ziemi bliski jest również tej liczby, podobnie jak cykl miesięczny kobiety.
Z tego porządku bierze się trzynaście księżycowych cykli roku słonecznego, czyli trzynaście miesięcy, każdy liczący po 28 dni. Trzynaście miesięcy nie jest samym tylko matematyczno-numerologicznym podziałem, lecz kodem ściśle określonej treści. Trzynaście miesięcy niesie ze sobą trzynaście różnych energii – każdy miesiąc jedną.

CYKL 13 KSIĘŻYCÓW W ODNIESIENIU DO KALENDARZA
GREGORIAŃSKIEGO

UWAGA: Nazwy poszczególnych miesięcy pochodzą od nazw tonów.

PROGRAM ROKU ORAZ PROGRAM TRZYNASTU MIESIĘCY

Każdy rok planetarny znajduje się pod bardzo specyficznym wpływem jednego z czterech kolorów: CZERWONEGO, BIAŁEGO, NIEBIESKIEGO i ŻÓŁTEGO.

CZERWONY KOLOR niesie ze sobą SIŁĘ PRZEBUDZENIA i NOWEGO POCZĄTKU

BIAŁY KOLOR niesie ze sobą SIŁĘ OCZYSZCZANIA i USZLACHETNIANIA

NIEBIESKI KOLOR niesie ze sobą SIŁĘ PRZEKSZTAŁCEŃ i PRZEMIAN

ŻÓŁTY KOLOR niesie ze sobą SIŁĘ OŚWIECENIA i ROZKWITU

Interpretacja Energii KOLORU jest zawsze taka sama, bez względu na to, do jakiego przedziału czasu się odnosi.
Program roku, tzn. tematykę, dziedzinę, zasięg, określa kin 26 lipca, czyli pieczęć i ton w dniu 26 lipca. Rok planetarny otwiera jedna z czterech pieczęci w następującej kolejności: CZERWONY KSIĘŻYC, BIAŁY MAG, NIEBIESKI WICHER I ŻÓŁTE ZIARNO. Natomiast program poszczególnych miesięcy (cel, funkcje, zadania) definiuje kin pierwszego dnia miesiąca. Kin 26 lipca określa jednocześnie program roku i zadania pierwszego miesiąca roku. Rok planetarny i każdy z jego 13 miesięcy otwierają, pieczęcie z tej samej rodziny kolorów.
Każdy dzień, aktywując swoją własną specyficzną Energią, realizuje program roku, program miesiąca i program fali. W bieg Kalendarza Trzynastu Księżyców wplecione są również okresy fal. Fale postępują niezależnie od trzynastu miesięcy roku, tzn. pierwszy dzień fali nie musi pokrywać się z pierwszym dniem miesiąca. Omówimy to w następnym rozdziale, na przykładzie kalendarza osobistego.

PRZYKŁAD:
+
• Rok 2000/2001 – Rok Niebieskiego Galaktycznego Wichru był rokiem wewnętrznych przemian, przebudowy i przekształceń, ponieważ znajdował się pod wpływem NIEBIESKIEJ ENERGII.
• Rok 2001/2002 – Rok Żółtego Solarnego Ziarna jest rokiem wielkich nadziei, samopoznania i oświecenia duchowego, ponieważ znajduje się pod wpływem ŻÓŁTEJ ENERGII.
• Rok 2002/2003 – Rok Czerwonego Planetarnego Księżyca będzie rokiem przebudzenia, wielu cięć i wewnętrznej odnowy, ponieważ znajdzie się pod wpływem CZERWONEJ ENERGII.
• Rok 2003/2004 – Rok Białego Spektralnego Maga będzie rokiem wielkich porządków, oczyszczania i sprawiedliwości, ponieważ znajdzie się pod wpływem BIAŁEJ ENERGII.
• Rok 2004/2005 – Rok Niebieskiego Krystalicznego Wichru będzie rokiem wewnętrznych przemian, przebudowy i wielu przekształceń, ponieważ znajdzie się pod wpływem NIEBIESKIEJ ENERGII itd.

JAK INTERPRETOWAĆ NAZWĘ KINU ROKU, MIESIĄCA, FALI CZY DNIA?

Interpretując nazwę kinu, czyli jego program energetyczny, należy powiązać funkcję tonu z tematyką pieczęci. Przypomnijmy, że program energetyczny oznacza program uzdrowienia wszystkich zdeformowanych sfer Bytu na Ziemi. W jednakowej mierze odnosi się do indywidualnego pola życia, jak i do całej planety. Może więc zahaczyć o wzorce cienia w sferze świadomości człowieka (fałszywe poglądy, niewłaściwy styl życia, brak uczuć), jak również wkroczyć do sfery polityki,
aby zdemaskować polityczne marionetki czy też zająć się problemem
zatrucia środowiska.

FUNKCJE TRZYNASTU MIESIĘCY W ROKU PLANETARNYM

Funkcje poszczególnych miesięcy są analogiczne do funkcji poszczególnych pozycji w 13-dniowej fali. Rozwój wydarzeń wewnątrz 13-miesięcznej fali roku również zależy od czterech pozycji:

1 MIESIĄC, tzw. WEJŚCIE, wnosi na ziemską scenę określoną tematykę roku. W MIESIĄCACH: 2, 3 i 4 wyłania się ostateczny zarys problematyki fali roku.

5 MIESIĄC, tzw. STACJA ROZDZIELCZA, ukierunkowuje bieg wydarzeń. W tym miejscu stacjonuje tak zwany AUTORYTET fali roku (precyzuje go pierwsza pieczęć piątego miesiąca). MIESIĄCE 6, 7 i 8 nadają kształt rozwijanemu zjawisku według wskazówek Autorytetu 5.

9 MIESIĄC, tzw. NASTAWNIA (drugi punkt rozdzielczy obok “5"), nanosi poprawki, zsyła inspirujące bodźce, rozpala siłę napędową niezbędną do urzeczywistnienia celu roku. W 10 MIESIĄCU dokonuje się manifestacja celu. W tym miejscu zjawisko staje się konkretne, widoczne, tzn. osiąga swoje urzeczywistnienie. 11 MIESIĄC rozładowuje pola napięć, oczyszcza teren, usuwa odpady. 12 MIESIĄC umożliwia wgląd i przegląd tego, co się wydarzyło.

13 MIESIĄC, tzw. WYJŚCIE, scala dorobek roku, podsumowuje ogólny wynik, przekazuje żniwo roku do “banku informacji" w czwartym wymiarze CZASU.

ZIELONY DZIEŃ łączy stary rok z nowym rokiem.

WZAJEMNE POWIĄZANIA MIESIĘCY

13-miesięczny kalendarz przenika trzynaście różnych Energii, które mają ogromny wpływ na rozwój wydarzeń w ciągu roku. Mimo iż Energie przewodnie poszczególnych miesięcy różnią się pod względem funkcji i treści, są one wzajemnie powiązane w jeden cykl przez sieć tak zwanych pulsarów.
Pulsary są międzywymiarowymi węzłami, integrującymi różnorodne Energie na jednej lub na wielu płaszczyznach Bytu. Wyróżniamy dwa rodzaje pulsarów: jednowymiarowe i wielowymiarowe.
Pulsary jednowymiarowe zazębiają ze sobą poszczególne etapy rozwoju wydarzeń na jednej płaszczyźnie Bytu, co oznacza, że problematyka wydarzeń w miesiącach przynależnych do danego pulsara będzie dotyczyć jednej sfery życia, np. programu uzdrawiania, sfery emocjonalnej lub światowego trendu w gospodarce czy polityce.
Pulsary wielowymiarowe zazębiają ze sobą określone etapy rozwoju wydarzeń na wielu płaszczyznach Bytu, co oznacza, że problematyka wydarzeń w miesiącach przynależnych do danego pulsara będzie zahaczać o różne sfery życia, np. klęska żywiołowa (sfera fizyczna), współczucie dla poszkodowanych (sfera emocjonalna), zorganizowanie pomocy (sfera świadomego działania).

GRAFICZNE ODWZOROWANIE SIECI POWIĄZAŃ TRZYNASTU MIESIĘCY ROKU

Ponieważ wiele osób bardzo często łączy pojęcie sfery Bytu i wymiaru z określonym stanem skupienia – co jest wielkim błędem – od razu wyjaśniamy, co te pojęcia oznaczają w naszej terminologii.
Świat, w którym żyjemy, skupia w sobie cztery wymiary, albo inaczej – cztery sfery Bytu:

– PIERWSZY WYMIAR – to sfera fizyczna, czyli świat elementów fizycznych o strukturze atomowo-molekularnej.

– DRUGI WYMIAR – to sfera emocjonalna, inaczej płaszczyzna zmysłów lub płaszczyzna uczuć, odczuć i emocji, czyli świat materii żywej.

– TRZECI WYMIAR – to sfera mentalna, sfera rozumnej świadomości, inaczej płaszczyzna umysłu, czyli świat materii świadomej – materii, która ma świadomość własnego “Ja".

– CZWARTY WYMIAR – to sfera duchowa. Wszystko, co manifestuje się na Ziemi, jest kopiatego, co zaistniało w czwartym wymiarze. Tu egzystują duchowe programy CZASU i wzorce naszego przeznaczenia, tu znajdują się światy iluzji, stworzone przez ludzką wyobraźnię, tu mieści się świat istot duchowych.

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że wszystkie wymiary wzajemnie się na siebie nakładają i jeden nie mógłby istnieć bez drugiego. Weźmy na przykład świat zmysłów. Oko to narząd, a wzrok to zmysł. Powieka otworzy się dopiero wtedy, kiedy mózg wyśle odpowiedni impuls. Nie zrozumiemy tego, co ujrzymy, jeżeli mózg błyskawicznie nie przetworzy danych zarejestrowanych przez oko. Podstawowym wymogiem funkcjonowania sfery zmysłów, odczuć i emocji jest fizyczny układ nerwowy. Aby wykluczyć przyszłe nieporozumienia, wyjaśniamy, że choć sfera emocjonalna określana jest jako drugi wymiar Bytu, zasięg ciała emocjonalnego człowieka wkracza głęboko w czwarty wymiar.
Zagłębianie się w dalsze wymiary – począwszy od PIĄTEGO – powinno postępować bardzo ostrożnie!!! Każda istota – odpowiednio do poziomu świadomości – sama określa tam swoje Źródło i niewykluczone, że może natknąć się na wiele niespodzianek! Zakres ten można przekroczyć dopiero po osiągnięciu pełnej czterowymiarowej dojrzałości!
Dla tych, którzy zechcą zagłębić się w sieć pulsarów i dokładnie poznać wszystkie związki przyczynowe, bardzo pomocne okaże się poniższe zestawienie.

Sieć pulsarów jednowymiarowych:

• miesiące: PIERWSZY, PIĄTY, DZIEWIĄTY i TRZYNASTY łączą się na poziomie czwartego wymiaru, co oznacza, że są one bezpośrednio związane ze sferą duchową, czyli z realizacją programu uzdrawiania życia na Ziemi;

• miesiące: DRUGI, SZÓSTY i DZIESIĄTY łączą się na płaszczyźnie pierwszego wymiaru, co oznacza, że są one związane ze sferą fizyczną, czyli światem odbieranym fizycznie, np. wzrost cen, anomalie pogodowe, zatrucie środowiska.

• miesiące: TRZECI, SIÓDMY i JEDENASTY łączą się na płaszczyźnie drugiego wymiaru, co oznacza, że są one związane ze sferą zmysłów, odczuć i emocji, czyli z reakcją ludzi na ściśle określone wydarzenia.

• miesiące: CZWARTY, ÓSMY i DWUNASTY łączą się na płaszczyźnie trzeciego wymiaru, co oznacza, że są one związane ze sferą świadomości albo ze sferą mentalną, czyli z tym, co myśli i co zamierza czynić społeczność ludzka.

Sieć pulsarów wielowymiarowych:

• miesiące: PIERWSZY, SZÓSTY i JEDENASTY łączą ze sobą wymiar czwarty (przeznaczenie albo inaczej program duchowy), pierwszy (świat fizyczny) i drugi (sfera emocjonalna); oznacza to, że program CZASU zostaje wprowadzony do ziemskiego pola i do sfery emocjonalnej;

• miesiące: DRUGI, SIÓDMY i DWUNASTY łączą ze sobą wymiar pierwszy (fizyczny świat), drugi (sfera emocjonalna) i trzeci (sfera zbiorowej świadomości);

• miesiące: TRZECI, ÓSMY i TRZYNASTY łączą ze sobą wymiar drugi (sfera emocjonalna), trzeci (sfera zbiorowej świadomości) i czwarty (przeznaczenie albo inaczej program duchowy);

• miesiące: CZWARTY i DZIEWIĄTY łączą ze sobą wymiar trzeci (sfera zbiorowej świadomości) i czwarty (przeznaczenie albo inaczej program duchowy);

• miesiące: PIĄTY i DZIESIĄTY łączą ze sobą wymiar czwarty (przeznaczenie albo inaczej program duchowy) i pierwszy (świat fizyczny).


Kalendarz 13 Księżyców

PLANET ART NETWORK

%d blogerów lubi to: