13 Baktunów

13baktuns

KALENDARZ 13 BAKUNÓW

Wejście w nową przestrzeń czasową ma wszystko wspólnego z Galaktycznym Promieniem – falą Czasową o wyższej częstotliwości, która jest emitowana z Galaktycznego jądra. Cała Historia jest skupiona w tym Galaktycznym Promieniu, z którego właśnie wychodzimy. Ten szczególny typ to Promień 5,125 lat; jego celem jest przyspieszenie dziań człowieka na całej Planecie. To przyspieszenie nazywa się zapisaną Historią. Ten Promień o długości 5125 lat jest zagnieżdżona w Promieniu o długości 26 000 lat, który jest zagnieżdżona w belce o długości 104 000 lat. Wszystkie te punkty kulminują w Harmonicznej Konwergencji w roku 2012/13.

Informacja o Galaktycznym Promieniu stanowi podstawowe Przesłanie Faktora Majów, w szczególności cykl 13 Baktunów o długości 5125 lat / lub Harmoniczną Falę Historii. Według Faktora Majów miara (Długa Rachuba) wynosząca 1 882 000 dni, 13 Baktunów, 260 Katunów, 5125 lat 5200 Tunów, jest w rzeczywistości miarą konkretnego Promienia Synchronizacji. Ten Wielki Cykl jest pomiarem tego Planetarnego przejścia przez Promień Czasu o szerokości 5125 lat od 13 sierpnia 3113r p.ne do 21 grudnia 2012r.

Trzynaście Baktunów

1. Baktun 0 (= 13). Baktun Siewu Gwiazd. 3113–2718 p.n.e. 13.0.0.0.0

Wejście Ziemi w Galaktyczny Promień Synchronizacji. Zasianie „gwiezdnych przekazów” Galaktycznej Ligi wśród ludów zamieszkujących planetę. (Pierwsza wizyta galaktycznych Majów na Ziemi, przyp. tłum.). Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu, 3100 p.n.e. Rozwój Sumeru, 3000 p.n.e. Rozpoczęcie budowy Stonehenge, 2800 p.n.e.

2. Baktun 1. Baktun Pyramid. 2718–2324 p.n.e. 1.0.0.0.0

Budowa i aktywacja Wielkiej Piramidy w Gizie wyznacza moment zakotwiczenia planetarnego ciała świetlistego, Egipt 2700-2600 p.n.e. Rozkwit cywilizacji sumeryjskiej, Akkad i Ur, wykorzystywanie brązu. Początek hinduskiej cywilizacji Harappa. Początek osiadłego życia rolniczego, Chiny, Mezoameryka, Andy.

3. Baktun 2. Baktun Koła. 2324–1930 p.n.e. 2.0.0.0.0

Pełne wykorzystanie koła, początki technik transportowych i myślenia cyklicznego; spisanie kodeksów praw; rozwój metalurgii w Mezopotamii. Sargon i pierwsze imperium babilońskie. Początki wojen z wykorzystaniem rydwanów, imperializm terytorialny. Era legendarnych cesarzy, Chiny. Powstanie cywilizacji minojskiej, Kreta.

4. Baktun 3. Baktun świętej Góry. 1930-1536 p.n.e. 3.0.0.0.0

Środkowe i Nowe Królestwo w Egipcie; przeniesienie centrum do świętej Góry Zachodu (Doliny Królów) przypieczętowuje decyzję Egipcjan o uwiecznieniu zasady dynastycznej oraz umacnia wzorzec defensywnego terytorializmu jako normy cywilizowanego życia. Fale najeźdźców: Hetyci, Ariowie. Upadek cywilizacji minojskiej i hinduskiej.

5. Baktun 4. Baktun Domu Shang. 1536-1141 p.n.e. 4.0.0.0.0

Założenie dynastii Shang w Chinach; powstanie teorii jin-jang; zaawansowana metalurgia brązu, wzorzec cywilizacji chińskiej. Początki cywilizacji wedyjskiej, Indie. Pojawienie się cywilizacji Chavin w Andach i Olmeków w Mezoameryce. Echnaton, Egipt; Abraham i Mojżesz, Izrael; zjednoczenie Hetytów, Mezopotamia.

6. Baktun 5. Baktun Imperialnej Pieczęci. 1141–747 p.n.e. 5.0.0.0.0

Imperia babilońsko-asyryjskie. Broń z żelaza i machiny wojenne. Wzrost znaczenia Greków mykeńskich w basenie Morza śródziemnego, upadek Troi. Dynastia Chou, Chiny, pojawienie się I Cingu. Ekspansja kultury Olmeków w Mezoameryce. Wykorzystanie koni do działań bojowych; wprowadzenie militarnego wzorca władzy i sukcesji dynastycznej wyznacza normy cywilizacyjnego życia na planecie.

7. Baktun 6. Baktun Oświecenia Umysłu. 747–353 p.n.e. 6.0.0.0.0

Okres pierwszej fali galaktycznych Majów w Mezoameryce. Imperium Persów. Rozwój wyindywidualizowanego, filozoficznego sposobu myślenia wypiera wcześniejsze, kolektywne formy. Pitagoras, Sokrates, Platon, Arystoteles, Grecja. Sześć szkół myśli wedyjskiej, Mahavira i Budda. Indie. Laotsy, Konfucjusz, Chuangtsy w Chinach. Budowa Monte Alban, Meksyk, początki systemów kalendarzowych Majów.

8. Baktun 7. Baktun Pomazańca. 353 p.n.e. – A.D. 41. 7.0.0.0.0

Cywilizacja helleńska, Aleksander Wielki. Rozwój Rzymu, początek imperium rzymskiego. Celtowie w Europie; zaawansowana technologia żelaza. Zjednoczenie Walczących Królestw przez Ch’in Huang Ti w Chinach, początki dynastii Han, Wielki Mur w Chinach. Rozprzestrzenianie siębuddyzmu jako religii kosmopolitycznej z Indii do Azji środkowej. Jezus Chrystus, religie gnostyczne na środkowym Wschodzie. Rozproszenie się Olmeków i początek Teotihuacan.

9. Baktun 8. Baktun Panów Czerwieni i Czerni. 41-435 A.D. 8.0.0.0.0.

Ukończenie centrum Piramid Teotihuacan, zjednoczenie kulturowe reżimów Mezoameryki, Panowie Czerwieni i Czerni, pierwsze nauki Cjuetzalcoatla. Moche, Nazca i Tiahuanaco w Andach. Wyspy Wielkanocne. Powstanie królestw Afryki Zachodniej. Ekspansja i upadek imperium rzymskiego; rozwój chrześcijaństwa. Upadek dynastii Han; rozprzestrzenianie się buddyzmu w Chinach, Azja Południowo Wschodnia.

10. Baktun 9. Baktun Majów. 435–830 A.D. 9.0.0.0.0

Druga Wizyta Galaktycznych Majów, Pacal Votan z Palenąue i rozkwit systemu kulturowego Majów. Mahomet i powstanie islamu. Rzymsko-chrześcijańska Europa Zachodnia i bizan-tyjsko-ortodoksyjna Europa Wschodnia. Wzrost hinduizmu, Indie. Rozprzestrzenianie się buddyzmu do Tybetu, Korei i Japonii. Dynastia Tang, Chiny. Wzrost królestw Azji Połu-dniowo-Wschodniej, Indonezja (Bora Bora, Jawa). Panowanie Tiahuanaco, Andy. Cywilizacja polinezyjska, Oceania. Wczesny rozkwit cywilizacji nigeryjskiej.

11. Baktun 10. Baktun świętych Wojen. 830-1224 A.D. 10.0.0.0.0

Upadek cywilizacji klasycznych Majów i środkowego Meksyku, Trzcina-1-Quetzalcoatl i wzrost znaczenia Tolteków. Cywilizacja Chan Chan i Chimu, Andy Wzrost Ife w Nigerii. •Rozkwit i rozszerzeniu wpływów islamu, konfrontacja z cywilizacją chrześcijańską – wyprawy krzyżowe. Rozkwit cywilizacji Tybetu. Dynastia Sung, Chiny, prasa drukarska, proch strzelniczy. Dynastia Khmerów, Azja Południowo- Wschodnia. Wielkie Zimbabwe, Afryka Wschodnia.

12. Baktun 11. Baktun ukrytego Ziarna. 1224-1618 A.D. 11.0.0.0.0

Ekspansja islamu do Indii, Azji środkowej i Południowo-Wschodniej, Afryki Zachodniej. Izolacja Tybetu. Wzrost znaczenia Turków, Mongołów, podbój Chin. Izolacja Japonii.Rozwój Zimbabwe w Afryce Wschodniej oraz Ife i Beninu w Afryce Zachodniej. Szczyt cywilizacji chrześcijańskiej w Europie Zachodniej i rozwój ortodoksyjnej Rosji w Europie Wschodniej. Reformacja i rozłam Kościoła Chrześcijańskiego. Rozszerzenie i triumf cywilizacji europejskiej – podbój cywilizacji Inków i Azteków. Początek kolonizacji europejskiej, zanik świętego obrazu świata („ukryte ziarno”).

13. Baktun 12. Baktun Transformacji Materii. 1618-2012 A.D. 12.0.0.0.0.

Rozwój i triumf materializmu naukowego, europejski podbój świata, rewolucja przemysłowa, demokratyczne rewolucje w Europie i Ameryce. Kolonializm w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji. Uprzemysłowienie Japonii. Karol Marks i rozwój komunizmu. Rewolucje komunistyczne w Rosji i Chinach. I i II wojna światowa. Bomba atomowa i era nuklearna. Rozwój sił Trzeciego świata, islam, Meksyk i Indie. Globalny terroryzm i zapaść cywilizacji technologicznej. Oczyszczanie Ziemi i ostatnia faza globalnej regeneracji. Epoka informacji i krystaliczno-solarnej technologii. Galaktyczna Synchronizacja .

Reklama

PLANET ART NETWORK

%d blogerów lubi to: