Kroniki Historii Kosmicznej

Filozofia Historii Kosmicznej wyraża się w tym, że Wszechświat jest w swej istocie nośnikiem inwolucji i ewolucji duszy rozumianej jako jedyny, wszechobejmujący obwód wszelkiej boskiej świadomości regulowany przez Prawo Czasu. Z tego punktu widzenia Historia Kosmiczna stanowi kompletny, całościowy system myśli, a także kompletne,całościowe pole percepcji rzeczywistości i Wszechświata; tym samym filozofia ma charakter  bezgraniczny i oznacza zrozumienie prawdziwej natury rzeczywistości, które przybiera postać zasady Historii Kosmicznej.

be3da38b52a630f224d5f96da9ea78e7

Reklama

PLANET ART NETWORK

%d blogerów lubi to: