TZOLKIN

Harmoniczny Moduł

Tzolkin, czyli święty Kalendarz, to 260-dniowa Matryca używana zarówno przez starożytnych, jak i współczesnych Majów. Matryca Tzolkin oparta jest na tabeli permutacji, zwanej Buk Xoc w tradycji Chilam Balam. Ujawnia wzór lub zestawy wzorów 13 liczb i 20 znaków, które powtarzają sekwencje permutacji co 260 dni.

Tzolkin/Harmonic Module GraphicGrafika Modułu Tzolkin / Harmoniczna Częstotliwość 13:20 jest uniwersalną stałą CZASU, z której matematyki wyprowadzono Tzolkin. Ten szablon 13 x 20 to urządzenie, które zapewnia nam obiektyw do oglądania Całości. Cały Historyczny cykl 13 Baktunów (3113 pne – 2012 ne) można zmapować w tej Metryce Czasu. Ten 260-dniowy cykl synchronizuje się z 365-dniowym cyklem słonecznym dokładnie co 52 lata, aby stworzyć miarę Galaktycznego cyklu Słońca.

„… Matryca Tzolkina jest Harmonicznym Modułem, fraktalnym miernikiem radialnego Czasu o wielu zastosowaniach, czymś analogicznym do układu okresowego pierwiastków, jednak Synchronicznego Porządku”. – José Argüelles, Czas i Technosfera

„Tzolkin jest najprostszą możliwą Matrycą matematyczną, która mieści największą możliwą liczbę transformacji harmonicznych, transmisji i transdukcji – prawdziwą tabelę okresową Galaktycznych częstotliwości ”.

28-dniowy Kalendarz 13 Księżyców można znaleźć w Krosnie Majów – 52, Matrycy Tzolkina. Krosno można naturalnie podzielić na trzynaście zestawów po cztery jednostki, zaczynając od rogów i przesuwając się do wewnątrz. Zatem pierwszy zestaw liczb to 1, 7, 13, 7; drugi zestaw to 9, 13, 5, 1; trzeci zestaw to 4, 6, 10, 8; dopóki nie dojdziemy do centrum 6, 7, 8, 7. Każdy z trzynastu zestawów czterech liczb sumuje się do 28, co pokazuje Harmonię 28-dniowego szablonu 13 Księżyców (28 x 13 = 364). 364 można również rozłożyć na 7 x 52.

Tzolkin Graphic Highlighting Sets of 4 Radial Pairs whose Sum is 28

W module TZOLKIN zakodowany jest nie tylko cały Cykl Ewolucyjny oraz Wzorzec Ludzkiego Przeznaczenia , lecz także Energetyczny Plan uratowania Ludzkości przed upadkiem.

Każdy Człowiek przyporządkowany jest do jednego z 260 Energetycznych Wzorców, zdefiniowanych w Tonie i Pieczęci. Ze względu na cechy charakteru, kulturę, rodzinę, środowisko, życie każdego z nas, mimo iż opiera się na tym samym wzorcu, przebiega zupełnie inaczej. 

Przy wykorzystywaniu Modułu Czasu – TZOLKIN jako zwykłego kalendarza, jedna jednostka będzie oznaczała jeden dzień, wyposażony w ściśle określony Wzorzec Energetyczny. Chcąc zrozumieć istotę Kosmologii Majów, musisz przestawić się na Energetyczny sposób myślenia, tzn. zapomnieć dosłowne znaczenie słów i starać się przeniknąć ich Symbolikę. 

Dwadzieścia Galaktyczno-Solarnych Pieczęci reprezentuje specyficzny obszar (dziedzinę, zakres, stan obecny, cechy charakterystyczne), natomiast trzynaście Tonów – siłę sprawczą (ruch, czynne działanie).

Na początku było słowo – czyli dźwięk: Niech się stanie! Stało się! Wyłonił się obraz duchowy, czyli Horyzont zdefiniowany w Pieczęciach. To logiczne, że jako Członek Ziemskiej Społeczności jesteś ujęty w tym Obrazie. Wynika z tego, że twój Rajski Wzorzec, zapisany jako Program Energetyczny, stacjonuje w Czwartym Wymiarze. Twoim zadaniem jest przyciągnąć go na Ziemię – urzeczywistnić w świecie fizycznym. Tylko tak sprowadzisz Niebo na Ziemię. Każdy z Nas jest połączony ze swoją Duchową Esencją niewidzialną widmową nicią . Wystarczy zrobić jeden świadomy ruch, aby wprowadzić ją w drgania i otworzyć się na rezonans, czyli oddźwięk. W ten sposób uruchomisz Wehikuł, zwany Informacją, kursujący pomiędzy dwiema świadomościami – twoją i duchową. Wiedz, że nigdy nie jesteś sam ze swoimi zmaganiami. Każdego dnia masz do pomocy innego Anioła – ściśle określoną Energię, zakodowaną w tonie i pieczęci TZOLKIN. Pamiętaj jednak, że w świecie duchowym obowiązują ściśle określone prawa. Wolna wola jest absolutnie niezawisła! Musi być bezwarunkowo respektowana! Zgodnie z Galaktyczną Etyką żadna inteligentna Istota (nawet Anioł) nie może zmuszać innej świadomej istoty do określonych czynów, zmiany poglądów czy przekonań. Nie wolno też czynić nic, co wywołałoby poczucie dualizmu lub oddzielenia od reszty Bytu. Kodeks Etyczny zezwala dawać przykłady, zapoznawać z regułami gry i czekać – czekać aż lokalna świadomość (jesteś nią ty) sama podejmie decyzję, czy chce przyłączyć się do Galaktycznego Krwiobiegu, czy też woli wypróbować własne Programy EGO. Kluczem do wejścia w rezonans z Duchem CZASU jest świadoma wola współpracy.  W przeciwieństwie do powszechnie znanych filozofii liczb, perspektywy interpretacji znaczenia symboli i liczb w Kosmologii Majów dysponują o wiele większą głębią. TZOLKIN stwarza możliwość głębszego wglądu w Esencję, a co najważniejsze, pokazuje dwa bieguny – plusowy i minusowy oraz skutek i przyczynę, jakie za sobą pociągają. Większość szkół badających sens ludzkiego przeznaczenia opiera się na kabalistyce, dlatego ich jedyną bazą logistyczną jest porządek liczb, z którego wynika określony stan (przeszły, teraźniejszy, przyszły), ale nie ma mowy o ruchu, czyli o czynnym udziale Człowieka i o jego wpływie na kształtowanie swojego przeznaczenia. Kosmologia Majów nie jest ani wróżbą, ani wyrocznią. Pokazuje wzorzec wyjściowy i stan obecny, czyli każde Teraz. W życiu nic nie stoi w Miejscu – Panta Rhei. Każdy obraz jest tylko chwilowym ujęciem. W momencie wykonania staje się przeszłością. Wszystkie zaistniałe zmiany wdrażane są do wzorca przeznaczenia w TZOLKIN z prędkością szybszą od prędkości światła, dlatego każdego dnia pokazuje on, jak jest i co zrobić, aby było inaczej. Chcąc zrozumieć Kody Energetyczne zapisane w Kosmologii Majów, musisz najpierw poznać ogólną strukturę Modułu TZOLKIN i zrozumieć nie tylko siłę oddziaływania Tonów i Pieczęci, ale przede wszystkim ich sens. Niczego nie musisz uczyć się na pamięć! Wystarczy, jeśli przyjmiesz do wiadomości przekazane tutaj informacje. W dalszych rozdziałach będziemy krok po kroku wprowadzać cię w tajniki spirytualnej wiedzy Majów. 

… ciąg dalszy nastąpi !

Reklama

PLANET ART NETWORK

%d blogerów lubi to: