Archiwa kategorii: 13. Księżyców

WITAJ W KOSMICZNYM KSIĘŻYCU ŻÓŁWIA – KSIĘŻYCU OBECNOŚCI

★ NS.1.32.13.1.90 ★ 

13. Kosmiczny Księżyc (KIN 90 – 117) od 27.06 do 24.07 otwiera KIN 90 – Biały Krystaliczny Pies

kin90

KIN 90 – Biały Krystaliczny Pies

Dziś rozumiem siebie jako węzeł w sieci miłosnej źródła;
Mam dostęp i jestem częścią tej lekkiej sieci. Rezonuję z tym.

~ Moce serca zapewniają lojalność; Miłość obejmuje wszystko! ~ 

KIN 90, jest interesujący już nawet pod względem liczby, DZIEWIĘĆ i ZERO. W pozycji DWANAŚCIE fali pojawia się na KRYSZTAŁOWEJ pozycji, pole efektywne OC, Białego Psa. Cały potencjał miłosny Źródła jest skoncentrowany w OC i w nim wyrażony. KIN 90 ucieleśnia siatkę „Serca”. Ta łącząca siatka jest zasilana miłością Źródła, ale także potencjałem miłości pojedynczego Człowieka, podobnie jak całej Ludzkości.

Zatem dla narodzonych lub powiązanych z falą Burzy, jeden centralny temat jest pewny: wyrazić Miłość Źródła w gęstej, materialnej formie w Ewolucji. Każde działanie w bezwarunkowej Miłości odzwierciedla Miłość Źródła, a tym samym zmienia stan Ziemi w kierunku uzdrowienia i odnowy. Poczuj, jak sojusznicy otaczają cię w wielu różnych formach. Wynieś swoje emocjonalne rany na powierzchnię, ulecz je i pozwól sobie wesprzeć tę siatkę Miłości.

1

Czakra: Korony
Plasma: Dali
Mantra: OM

4d3ab458-1000-4336-a5ce-2ff7203ea9ab

Istotnym krokiem w odzyskaniu naszego połączenia z Naturalnym, Kosmicznym Czasem jest zrozumienie i przyjęcie potęgi 13. Podczas gdy patriarchalny czar Historii sprawił, że potęga 13 była pechową lub złą liczbą, w rzeczywistości jest to najświętsza liczba w wielu tradycjach , reprezentującą kobiecą siłę, siłę obiegu i wzajemne powiązania. Każdego roku jest 13 pełnych lub nowych księżyców.

Dziewiątego dnia tego Kosmicznego Księżyca, Kin 98 (5 lipca), mamy częściowe zaćmienie Księżyca w Koziorożcu. Oznacza to trzy zaćmienia w ciągu pięciu tygodni. To potężny czas rozpadu starych struktur i zmiany warty.

W tym roku kończymy również siedmioletni Cykl otwierania siedmiu świetlnych Bram!

7-Year_2013-2020

Pierwsza Brama Światła została otwarta podczas Galaktycznej Synchronizacji 2013 (26 lipca), w ceremoniach Planetarnego Zmartwychwstania, zakotwiczone na Mt. Shasta, CA.

1987-2013: Harmoniczna konwergencja z 1987 roku rozpoczęła 26-letnie rezonansowe przebudzenie naszej Planety, którego kulminacją był odcisk nowej Galaktycznej wiązki przyspieszającej zakodowane świetlne Ciało Statku CZASU Ziemi i otwarcie Tęczowego Portalu.
Pierwsza Brama Światła: 2013-2014: Rok Żółtego Galaktycznego Ziarna. Modelowanie Świadomości.
Druga Brama Światła: 2014-2015: Rok Czerwonego Solarnego Księżyca. Inspirujący przepływ.
Trzecia Brama Światła: 2015-2016: Rok Białego Planetarnego Maga. Wywołując receptywność.
Czwarta Brama Światła: 2016-2017: Rok Niebieskiej Spektralnej Burzy. Uwalnianie Energii.
Piąta Brama Światła: 2017-2018: Rok Żółtego Krystalicznego Ziarna. Uniwersalizacja Świadomości.
Szusta Brama Światła : 2018-2019: Rok Czerwonego Kosmicznego Księżyca. Transcendujący przepływu.
Siódma Brama Światła: 2019-2020: Rok Białego Magnetycznego Maga. Przyciąganie wrażliwości.

Ten siedmioletni cykl był także czasem „nadzoru Syriusza”, a po nim nastąpi 13-letni cykl (2020–2033) mający na celu ustanowienie Noosfery Ziemi.

W geometrii pulsara trzynasty ton reprezentuje zakończenie czwartego wymiarowego pulsara czasowego: tony 1-5-9-13, które przygotowuje nas do magicznego lotu w rok Biegunowego Zmieniacza Świata (CauaC). Z pewnością będzie to jak dotąd najbardziej katalityczny i transformacyjny rok.

Galaktyczna Kultura jest Kulturą wolną od wszelkich historycznych, ograniczających kulturowo szowinizmów, otwierając się zamiast tego na życie powszechnej równości wszystkich krewnych. -Dr. Jose Arguelles / Valum Votan 

Noosletter #129 Fundacji Prawa Czasu  

~~~

13 Księżyc Dzień poza Czasem

Podsumowanie bieżących Cykli: 

Rok (365-dniowy cykl): Biały Magnetyczny Mag
Spin (cykl 260-dniowy): 46. spin od początku liczenia 13 Księżyców w Dreamspell (1987)
Sezon (cykl 65-dniowy): Zachodni Sezon Wizji Orła: Niebieskie Galaktyczne Spektrum
Zamek (cykl 52-dniowy): Biały Północny Zamek Przejścia: Sąd śmierci
Księżyc (cykl 28-dniowy): Kosmiczny Księżyc Obecności – Jak mogę rozszerzyć swoją radość i miłość?
Wavespell (cykl 13-dniowy): Fala Niebieskiej Burzy – siła auto-generacji

b9ce6843-a802-4b13-a219-d9734c933a06

KALENDARZ 13 KSIĘŻYCÓW

Almanach Gwiezdnego Podróżnika 13. Księżyców Synchronizacji na Rok Niebieskiej Biegunowej Burzy (2020-2021) Teraz dostępne w przedsprzedaży!

24353df3-96c0-446e-be52-91c0112dc2fe

★ Przekład na Polski: Yaro.N (Kin239 PAN & GSC) ~ In Lak´Ech ★

Odkrywanie Synchronicznego Porządku

Synchroniczny Porządek jest Matrycą żywej Inteligencji; jest to Czwarty Wymiar rzeczywistości oparty na Prawach Czasu. Porządek ten postrzegamy jako synchroniczność. Synchroniczność odnosi się do Kosmicznej Inteligencji, która synchronizuje Ludzi, Miejsca i zdarzenia w znaczącym porządku. Synchroniczność doświadczamy, gdy zdarzenie zewnętrzne odpowiada naszym wewnętrznym myślom, spostrzeżeniom lub uczuciom.

Synchroniczność opiera się na zestawie uniwersalnych zasad opartych na podstawowej macierzy matematycznej. Im więcej się uczymy i dostrajamy do tej matrycy, tym bardziej doświadczamy synchronicznego porządku rzeczywistości. Taki jest cel kodów Czasu i 28-dniowego kalendarza 13 księżyców. Codzienne korzystanie z kalendarza 13 księżyców zwiększa częstość synchroniczności poprzez pogłębianie naszej intuicyjnej świadomości wzajemnych powiązań Ludzi i Wydarzeń.

Ponieważ wszystko jest synchronizowane przez Czas, wszystko, co istnieje, jest uporządkowane według porządku synchronicznego. Poznanie lub dostrzeżenie tego porządku wymaga pewnego stopnia samorefleksji świadomości. Zastosowanie kodów porządku synchronicznego daje nam świeże spojrzenie na nasze życie i otaczający nas Wszechświat.

System porządku synchronicznego stanowi bogatą warstwę symbolicznie zakodowanych wzorów. Ucząc się tych wzorców, nasze struktury myślowe zmieniają orientację na wielowarstwowe znaczenia. W kolejności synchronicznej najbardziej podstawowy wzór powstaje na skutek interakcji 13 tonów i 20 pieczęci. Ten wzór 13:20 łączy się z 28-dniowym cyklem 13 księżyców, aby stworzyć kompleksowy szablon synchroniczności. Ten szablon pokazuje bogactwo organizacji Czasu, które jest niezrozumiałe z punktu widzenia zegara i kalendarza gregoriańskiego. 

Aby wkroczyć w Synchroniczny Porządek kliknij tutaj.

 

Witaj w Krystalicznym Księżycu Królika – Księżycu Współpracy 

★ NS.1.32.12.1.62 ★

12. Krystaliczny Księżyc (KIN 62 – 89) od 30.05 do 26.06 otwiera KIN 62 – Biały Planetarny Wiatr

kin62

Wszystkie programy pochodzą ze świata subtelnej duchowości.
Moja otwarta świadomość jest dzisiaj dobrym kanałem, pozwalam na to.

~ Duch przenika i tworzy połączenie; Powstaje Komunikacja! ~ 

1

Czakra: Korony
Plasma: Dali
Mantra: OM

c2e36b7b-e980-41dd-854c-d0960c13fdc7

Witaj w Krystalicznym Księżycu Królika, Księżycu Współpracy, dwunastym Księżycu Służby Planetarnej Wavespell.

W Krystalicznym Księżycu Współpracy jesteśmy wezwani do połączenia naszych umysłów i serc, aby stworzyć harmonię na świecie. To wymaga od nas uwolnienia się od konkurencji i kultywowanie stanu współczucia jak i świadomości poza ego. W ten sposób manifestujemy (krystalizujemy) nową rzeczywistość: Noosferę.

Czas przejścia od Biosfery do Noosfery wymaga dramatycznego zerwania ze wszystkimi nawykami i uwarunkowaniami z przeszłości. Jest to okazja, z którą mamy teraz do czynienia.

Ten Księżyc rozpoczyna serię trzech Zaćmień, dwóch w tym Księżycu i jeden w Kosmicznym Księżycu. Ten Czas zaćmienia daje nam możliwość oczyszczenia naszego ciała emocjonalnego, ulepszenia relacji i uwolnienia się z tego, co już nie służy.

Pierwsze zaćmienie Księżyca ma miejsce 7 dnia Krystalicznego Księżyca (5 czerwca), kiedy Księżyc znajduje się naprzeciwko wstecznej Wenus. Tego dnia będzie Kin 68: Żółta Elektryczna Gwiazda. Dziesięć dni później przypada 68. rocznica otwarcia Grobowca Pacala Votana w Palenque (15 czerwca 1952 r .: Białe Planetarne Lustro). Ten dzień jest kodowany przez Białe Kosmiczne Lustro, Kin 78, klucz do Pokrywy Sarkofagu Pacala Votana.

Następnie następuje zaćmienie Słońca podczas Przesilenia 21 czerwca wraz z Nowiu w Raku. Trzecie zaćmienie (półksiężycowy Księżyc) przybywa 4 lipca w Kosmicznym Księżycu.

Gdyby nie otwarcie Grobowca Pacala Votana, nie znalibyśmy dwóch częstotliwości czasowych: 12:60 i 13:20.

Grób został odkryty 1260 lat po tym, jak został poświęcony w 692 r. Od momentu poświęcenia do 2012 roku wynosił 1320 lat.

Różnica między Ludzkością w Sztucznym Porządku 12:60 [częstotliwości maszyny] a Ludzkością świadomie mieszczącą się w Naturalnym Porządku częstotliwości Czasowej 13:20 jest nie do pomyślenia ogromna! Jest to zmiana, która może nastąpić jedynie poprzez połączenie moralnego zwrotu i przebudzenia inteligencji, co naturalnie prowadzi do chęci wzięcia udziału w nieskrępowanej przygodzie o ustanowienie prawdziwej Kultury Pokoju. —Valum Votan

W Kosmologii Pulsarów fali, dwunasta pozycja lub 12 ton, odpowiadający dwunastemu Księżycowi, uzupełnia Pulsar umysłu trzeciego Wymiaru, który rozpoczął się na Czwartym Księżycu, Samoistnym Księżycu Formy. To 12. miejsce oznacza współpracę formy, gdy podsumowujemy działania z Przeszłości i przygotowujemy działania na Przyszłość.

Ostatnim dniem tego Księżyca będzie Czerwony Spektraly Księżyc, Kin 89, co oznacza 13 obrotów Tzolkin od śmierci założyciela Fundacji Prawa Czasu jak i Planet Art Network, Jose Arguellesa / Valum Votan. 1 Obrót = Cykl 260-dniowy.

… Nasza nie-egoiczna esencja jest esencją Kosmicznej Rzeczywistości. Cały Kosmos jest przesiąknięty non-ego. Prawdziwy umysł 13:20 jest umysłem non-ego. W Prawie Czasu nie ma ego. Prawo Czasu jest Kosmicznym Prawem. Nie tylko dla naszej małej Planety w tym zmiennym momencie. Jest to Prawdą wszędzie, ponieważ jest niezmienną stałą Uniwersalnej Synchronizacji.

Kiedy naprawdę żyjemy zgodnie z Prawem Czasu, nie mamy wyboru, musimy poznać Naturę naszego Umysłu, Umysłu non-ego. To non-ego jest Kosmiczną Naturą. W Kosmicznej Naturze wszystko ma jednakową wartość, każda chwila jest święta. … Gdy podążamy tą drogą, wchodzimy w Rzeczywistość, która jest Pokojem, świętym Porządkiem Wszechświata. Kiedy jesteśmy w Rzeczywistości, jesteśmy w Pokoju, jesteśmy prawdziwi, jesteśmy w prawdziwym związku z Absolutem. 

Noosletter #128 Fundacji Prawa Czasu  

~~~

Podsumowanie bieżących Cykli: 

Rok (365-dniowy cykl): Biały Magnetyczny Mag
Spin (cykl 260-dniowy): 46. spin od początku liczenia 13 Księżyców w Dreamspell (1987)
Sezon (cykl 65-dniowy): Zachodni Sezon Wizji Orła: Niebieskie Galaktyczne Spektrum
Zamek (cykl 52-dniowy): Biały Północny Zamek Przejścia: Sąd śmierci
Księżyc (cykl 28-dniowy): Krystaliczny Księżyc Królika – Księżyc współpracy: Jak mogę poświęcić się wszystkiemu co żyje?
Wavespell (cykl 13-dniowy): Fala Czerwonego Wędrowca – Siła Przestrzeni  

~~~

★ Przekład na Polski Yaro.N (Kin239 PAN & GSC) ~ In Lak´Ech ★

~~~

12 Krystaliczny Księżyc

KALENDARZ 13 KSIĘŻYCÓW

Almanach Gwiezdnego Podróżnika 13. Księżyców Synchronizacji na Rok Niebieskiej Biegunowej Burzy (2020-2021) Teraz dostępne w przedsprzedaży!

24353df3-96c0-446e-be52-91c0112dc2fe

 

 

13 DNI do rozpoczęcia NOWEGO CYKLU PENTAGONALNEGO ZIEMI-WENUS (2020-2028)

13 DNI do rozpoczęcia NOWEGO CYKLU PENTAGONALNEGO ZIEMI-WENUS (2020-2028)

„Musimy zmierzyć to, co jest mierzalne i musimy uczynić to, co jest niemierzalne”. – Galileo Galilei

NS.1.32.11.20 Kin 52 Żółty Kosmiczny Człowiek

Co 8 lat Wenus wykonuje 13 orbit wokół Słońca. W ciągu tych 8 lat Ziemia i Wenus spotykają się pięć razy, aby stworzyć wokół Słońca gwiazdę 5-punktową, co ujawnia idealną muzyczną relację między obiema planetami. Proces ten jest zaaranżowany i napędzany przez te same harmonie, które rządzą CAŁYM ŻYCIEM, oraz całą strukturą CZASU-PRZESTRZENI: Mamy na myśli matematykę Złotego Środka i Spirali Fibonacciego… Możemy opisać tę zasadę jako „MIŁOŚĆ INTELIGENCJI ”. Idealna równowaga między SZTUKĄ a LICZBĄ (SERCE i UMYSŁ), który pobudza organiczne procesy wzrostu w Naturze …

„Złota proporcja jest kluczem do pełniejszego zrozumienia fenomenalnego rozwoju – ponieważ przejawia się w formach organicznych, takich jak muszle i szyszki, a także w naszym własnym DNA. Wirująca spirala świadomości – rozwój duchowego kwiatu – tak opisuje Złota Proporcja. ”

– John Major Jenkins – 

Rok 2020 oznacza zakończenie tego ośmioletniego pięciokątnego cyklu, który rozpoczął się rzadkim tranzytem Wenus w dniach 5-6 czerwca 2012 r. Ten cykl 2012-2020 zakończy się za 13 dni 2 czerwca 2020 r. (NS1.32.12. 5 KIN 65 – 13 Wąż. Nadchodząca wewnętrzna koniunkcja Wenus-Ziemia od 3 czerwca 2020 r. (NS1.32.12.5 Kin 66 – 1 Łącznik) wyznaczy wtedy początek pięciokątnego cyklu Wenus-Ziemia 2020-2028.

Fraktalny CZAS: 40 dni, 40 LAT

Za każdym razem, gdy Wenus zbliża się i mija swoje wyrównanie z Ziemią, doświadczamy okresu wstecznej Wenus. Co to jest retrogradacja Wenus? W tych czasach, patrząc na Wenus z perspektywy Ziemi, wydaje się, że nasz najbliższy sąsiad porusza się do tyłu (na zachód) na tle Gwiazd.

Średni czas trwania fazy retro Wenus wynosi około 40 dni. 40 to łączna liczba płatków na pięciokątnej 8-krotnej Mandali, którą Wenus i Ziemia rysują w Niebie co 8 lat.

100050422_3117711168290440_9142421317893488640_o

Ten pięciokątny ośmioletni cykl od rzadkiego tranzytu Wenus (2012-2020), który zamierzamy zakończyć w dniu 2 czerwca 2020 r. Na KIN 65 – 13 Wąż, odpowiada wówczas pierwszemu z 5 pięciokątnych cykli zawartych w ciągu 40 lat (2012- 2052).

Właśnie w ciągu tych 40 lat Wenus osiąga 65 Orbit wokół Słońca, osiągając idealny fraktal z 65 połączeń Wenus z Ziemią zawartych w JEDNEJ Rundzie Wenus przez 104 LAT.

Ten 40-LETNI fraktalny Cykl jest podzielony na 5 etapów kodowanych 5 kolorami Kosmologii Czasu w Matrycy Gwiazdy Wenus:

★ 1. CZERWONY CYKL PENTAGONALNY (2012–2020) – Wejście
★ 2. BIAŁY CYKL PENTAGONALNY (2020-2028) – Skład
★ 3. NIEBIESKI CYKL PENTAGONOWY (2028-2036) – Proces
★ 4. ŻÓŁTY CYKL PENTAGONOWY (2036–2044) – Wynik
★ 5. ZIELONY CYKL PENTAGONOWY (2044-2052) – Matrix 

98206357_3117454898316067_3156479273804496896_o

„Kiedy mówimy, że te komórki Czasu zawierają informację biologii, mówimy, że pierwsza komórka Czasu jest wejściem, ponieważ w przypadku informacji najpierw mamy dane wejściowe. Następnie drugi to magazyn lub skład. Po wprowadzeniu, a następnie zapisaniu, możesz przetwarzać informacje, a to jest funkcja bardzo centralnej trzeciej komórki Czasu. Po przetworzeniu informacji możesz uzyskać wynik, który jest tutaj funkcją czwartej komórki Czasu. Po wyprowadzeniu tej informacji wchodzi ona do Matrixa, co nie jest dokładnie to samo jak w filmie – a jednak może ten film ma z tym coś wspólnego. Piątym etapem jest Matrix, co oznacza, że ​​informacja ponownie weszła w Matrycę Natury, gdzie można ją re-cyrkulować i ponownie wprowadzić. ” – José Arguelles

OD KOSMICZNEGO CZŁOWIEKA DO KOSMICZNEGO WĘŻA

Należy zatem podkreślić, że ten 40-LETNI fraktalny Cykl zamyka się w 2052 r. Lub 52. roku trzeciego tysiąclecia (2000–2999).
52 jest głównym koordynującym numerem częstotliwości działającym jako „Złoty Miernik”, który kalibruje różne podstawowe fraktalne Cykle i Czasowe częstotliwości. Mówiąc prościej: Liczba 52 koordynuje różne poziomy Galaktycznych Cykli, Międzygwiezdne, Gwiezdne i Planetarne:

1. Cykle Orbity Słonecznej / Księżycowej na Ziemi:

★ 52 tygodnie x 7 dni = 364 dni = 13 księżyców x 28 dni
1 DZIEŃ POZA CZASEM = 365

2. Cykl Orbity Syriusza:
★ 52-letni cykl Syriusza B wokół Syriusza A.

3. Cykl Galaktyczny (Tzolkin / Harmoniczny Moduł)
★ 5 cykli (zamków) po 52 dni każdy
[52 x 5 (zamków) = 260 dni obrotu Tzolkin]
★ 52 Galaktyczne Aktywne Portale

4. Cykl Wenus
★ Runda Wenus złożona z 104 lat składa się z 2 cykli po 52 lata każdy (cykl stawania się i cykl powrotu)

Z makrokosmicznej perspektywy Galaktycznych, Słonecznych i Planetarnych cykli czasowych możemy teraz dotrzeć do mikrokosmosu na poziomie Cyklu życia Człowieka: 52, ponieważ częstotliwość Kosmicznego Człowieka jest reprezentacją Super Człowieka, Homo Noosfericus z Radialną Kosmiczną Świadomością.

Nawet dla tradycyjnej Mayów Itza, takiej jak starszyzny Hunbatz Men, Hu-man (Człowiek) osiąga mądrość w wieku 52 lat, kiedy ukończy jeden „Cykl Nowego Ognia”. W podobny sposób, w Kosmologii Dreamspell, 52-letni zamek przeznaczenia wyznacza ścieżkę powrotną do naszego oryginalnego Galaktycznego Planu, który można wykorzystać do znalezienia wyższego znaczenia w doświadczeniach, wydarzeniach i ludziach wokół nas.

W połączeniu z 365-dniowym cyklem słonecznym Tzolkin dał Mayom fraktalną miarę, za pomocą której mogli budować Kalendarze i układy Czasowe, które pokazują Harmoniczny Porządek układu Słonecznego i w ogóle Galaktyki. W tych konstrukcjach Majowie utrzymywali również Kalendarze Księżycowe i Cykle zaćmienia z najwyższą precyzją.

Afirmacja dla KIN 52 Żółtego Kosmicznego Człowieka mówi:

Wytrzymuję, aby wpływać
Przekraczając mądrość
Pieczętuję Proces Wolnej Woli
Z Kosmicznym tonem Obecności
Kieruje mnie moc Inteligencji

KIN 52 (13 Człowiek) również zakodował zakończenie pierwszej rocznicy od zakończenia śledzonych przez Majów 13 cyklu Harmonicznych fal Baktun w 21 grudnia 2013 r.

KIN 65-66: PRZEKRACZANIE BRAMY WYMIAROWEJ MIĘDZY ŻYCIEM I ŚMIERCIĄ W CZASIE

Z perspektywy fraktalnego Czasu okno przejścia od KIN 65 do KIN 66 reprezentuje próg o znaczeniu Wielowymiarowym. Jak to jest?

Z Kosmologicznego punktu widzenia okno przejścia KIN 65-66 służy następnie jako Holograficzny pomost między Kosmicznym życiem (reprezentowanym przez KIN 65 – 13 Wąż) a pierwotną śmiercią (reprezentowaną przez KIN 66 – 1 Łącznik).

Jako fraktalne odbicie, według większości zarejestrowanych dowodów geologicznych, dinozaury wyginęły 65-66 milionów lat temu, sygnalizując początek zupełnie nowego Ewolucyjnego cyklu na osi Czasu życia na Ziemi.

WENUS ODKRYTY

Gdy nasza najjaśniejsza Gwiazda kontynuuje 5 etap swojej podróży wokół Słońca, aby ukończyć pięciogwiazdkowy Pentagram Zmartwychwstania, który Ziemia i Wenus tworzą wokół Słońca co 8 lat, znajdujemy nowe sposoby mapowania naszej ścieżki Ewolucji i cykli Czasu .

GWIEZDNA MATRYCA PENTAGRAMU WENUSA to fraktalny Chronograf zaprojektowany do śledzenia 5 ETAPÓW TWORZENIA Pentagramu Wenus + Gwiazda Ziemi podczas ich 40-letnich i 8-letnich cykli.

★ 8-letnia GWIEZDNA MATRYCA PENTAGRAMU WENUSA jest funkcją odkupieńczego procesu rozpadu „Starego Czasu” i wejścia do „Nowego Czasu” lub 2. STWORZENIA (Baktuns 14 do 20 ~ 2012-4772).

★ Macierz Gwiazdy Wenusa składa się z 5 koncentrycznych pierścieni podzielonych na 584 jednostki, mierzących (średni) odstęp między połączeniami.

★ Piąty centralny pierścień na RDZENIU / SERCU pentagramu odpowiada 5. i końcowemu etapowi 8-letniego cyklu.

★ Ponieważ tym 5-etapowym cyklem rządzi Złoty Proporcja, przywrócenie pamięci tego cyklu jest przywróceniem naszego połączenia z Harmonią. Jest to kolejny krok w brzmieniu „5. Akordu” („Zagubiony Akord” według Majańskiej Kosmologii Dreamspell).

Gwiezdna Macierz Pentagramu Wenusa zostanie odsłonięta i zaprezentowana w PEŁNI szczegółowo w DOKŁADNIE 13 dni, 3 czerwca 2020 r. W stART (Punkt ALPHA) cyklu Wenus w latach 2020-2028.

Aby zapisać się na aktualizacje synchroniczne, odwiedź www.venuscalendar.org

DLACZEGO TERAZ ŚLEDZIĆ WENUS ?

Cykle Wenus były śledzone przez wiele Kultur od samego początku. Badanie tych cykli może pomóc nam w zsynchronizowaniu się i dostrojeniu do Złotej Proporcji: eleganckiej matematycznej zasady rządzącej WSZYSTKIM ŻYCIEM i jego Ewolucyjnymi procesami na Ziemi, w tym naszym własnym DNA (patrz załączone diagramy). Ta niewidzialna INTELIGENCJA objawia się jako Żywy Boski Plan za strukturą CZASU i PRZESTRZENI.

Przy tak dużym zamieszaniu i chaosie wokół naszej Planety, mądrze jest skupić naszą uwagę na świętej Harmonii, Elegancji i Pięknie ruchów naszej Domowej Planety w związku z naszą Bliźniącą Planetą i najjaśniejszą Gwiazdą na nocnym Niebie.

Przenosząc naszą uwagę z chaosu na harmonię i patrząc na świat z tej wyższej perspektywy, pomagamy uspokoić obecną atmosferę chaosu. Proces ten znany jest również jako „telepatyczne odtworzenie rzeczywistości”… Kiedy nasze mózgi / ciała / komórki porywają się z tym DUŻYM WZOREM zbliżającym się do siebie, wówczas nasze formy myślowe / fale mentalne porywają W CZASIE z Świętymi proporcjami i stosunkami, które możemy zobaczyć w CAŁEJ NATURZE, a także obecną w TKANINIE CZASU …

Niech Pokój, Harmonia i Piękno zapanują na Ziemi!

IN LAK ’ECH

CIĄG DALSZY NASTĄPI…

„Uniwersalna Religia jest objawieniem właściwej miary CZASU i ŻYCIA w świadomych matematycznych szczegółach. Boski Plan jest odkupieniem Czasu spędzonego na Babilońskim błędzie. Uniwersalna Religia jest naukowo zgodna z PRAWEM ŻYCIA, rządzącym światowymi systemami. Uniwersalna Religia jest Biosferycznie zdrowa, Noosferycznie twórcza. Jest to spełnienie nie tylko przejścia Biosfera-Noosfera i Trzynastu Wielkich Cyklów Historii Baktunów, ale całego 26 000-letniego Cyklu Ewolucji Człowieka. Jest to spełnienie Nauki, Sztuki, Proroctw i Religii realizowanych jako Boski Plan na Ziemi. Jest nieuchronnym i niezmiennym Boskim Prawem, nakazanym przez Samo Najwyższe Boskie Źródło: Powszechne odkupienie, koniec czasu, jaki znamy; wejście do Czwartego Wymiaru Sześcianu Prawa, początku Nieba na Ziemi. ”

José Arguelles / Valum Votan

20 TABLIC PRAWA CZASU (1997)
SZESNASTY ROK TELEKTONON KOSTKA PRAWA
KSIĘGA UNIWERSALNEGO ŻYCIA

~~~

Aby dowiedzieć się więcej o Wenus i znaczeniu tego okna Czasu, odwiedź: Tortuga1320  /// Oryginalny Wpis: Harmonic Convergence 2020  ~ Kalendarz Wenusa Online

Przekład na Polski Yaro.N (Kin239) PAN & GSC

~~~

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

NS.1.32.11.7.40 WITAJ W 4. FALI TZOLKIN ~ FALA AHAU ~ FALA SŁOŃCA – Siła Uniwersalnego Ognia [Kin 40-52]

Ahau-Wavespell-1-Kopie

★ NS.1.32.11.7.40 ★ 

WITAJ W 4. FALI TZOLKIN ~ FALA AHAU ~ FALA SŁOŃCA – Siła Uniwersalnego Ognia [Kin40-52]

[Greg. 07.05.2020 – 20.05.2020]

★ FALA 4
★ KIN 40
★ PSI CHRONO: 206
★ HARMONIA: 10
★ 11 KSIĘŻYC [DZIEŃ 7]
★ Czakra: Serca
★ Plasma: Silio
★ Mantra: Hraim

Ahau Wavespell 1

KIN 40 (AHAU) – Żółte Magnetyczne Słońce

Dziś przywołuje najwyższe moce Słoneczne do mojego życia. Rozpalam ogień Źródła w moim Sercu.

~ Wiążące Siły przyciągają energię życiową; Dzień Oświecenia! ~ 

Liczba: 20 lub 0
Wymowa: [a’hau:]
Energia: moc bezwarunkowej miłości
Aspekt: oświecać
Osobowość: kochający – oddany – wytrwały
Symbole snu: słońce, władca, kwiat, przodek
Kierunek Immel: południe
Czakra: czakra korony
Element: ogień
Świadomość: uniwersalna
Cechy: zjednoczenie, całość, wniebowstąpienie, bezwarunkowa miłość, świadomość Chrystusowa, doskonałość i nowy początek, oświecenie
Problem: Nierealne oczekiwania, które prowadzą do rozczarowań, problemów związanych z ideałami i identyfikacją, rezerwacją
Rozwiązanie: Uprość swoje życie, bycie ucieleśnieniem miłości uwolni cie, ćwicz się w sztuce akceptacji oraz tolerowania
Planeta: Pluton
Znaczenie znaku: Usta tworzą znak „O” dla przebudzonej świadomości. Teraz wszystko dochodzi do perfekcji, która została rozproszona i przeszła przez długi cykl rozwoju.

FALA AHAU (Pulsary)

Ahau Wavespell 1 Kopie 2Fala Ahau, Żółtego Słońca, zamyka pierwszy kwartet w TZOLK’IN. Uzupełnia Zamek Czerwonego Czasu, program KAN, Żółtego Ziarna. Fala Słońca to pierwszy okres fali w TZOLK’IN, w którym Czwarto-Wymiarowy Pulsar jest utrzymywany przez cztery żółte Pieczęcie. Dominująca żółta częstotliwość kwitnienia pulsuje programem planu fali. Ahau, symbol kosmicznej miłości, oświecenia, wyższej jaźni słonecznej z najwyższym aspektem, Chrystusowa Świadomość wpycha się w jego królestwo; rozpala falę Słoneczną. Energia ognia zalewa krąg żółtych kanałów. W mitycznym rozumieniu starożytni Majowie uznawali AHAU za źródło bytu w naszej rzeczywistości, więc żadna pieczęć nie doświadczyła tak zróżnicowanej reprezentacji jak Ahau.

Programista zamku, umiejscowiony i zakotwiczony w 5 tonie, tonie, dołącza do szeregów jako główny dyrygent: KAN, Żółte Ziarno. Rozszerza program czwartego wymiaru o swój potencjał, o te, które zostały już opracowane, o nowe, które nadchodzą TERAZ. Rozszerzenia, które wprowadziłeś w wydarzenia czasoprzestrzenne, są podświetlone i widoczne. KAN zawiera również twój oryginalny kod źródłowy, który pozwala ci wyrosnąć na nowego – rozszerzonego – świadomego boskiego Stwórcę w czasie i przestrzeni. Ty także nosisz 144 000 ocalonych, pierwotnych prądów życiowych, które dojrzewały tutaj na planecie Ziemi. Ponadto zyskali indywidualny niuans i tożsamość; Pomogły ci to czasoprzestrzeń, a także „czas wtórny”, świat iluzji. W Solarnym Tonie 9 z LAMAT, Żółtą Gwiazdą, pulsar zwiększa swoją energię dzięki mocy łaski i piękna. Więc masz odpowiedź, dlaczego ty też jesteś gwiazdą: gwiazdą, która jest słońcem. Czwarty wymiar jest zamknięty w fali słonecznej poprzez EB, żółtego Człowieka. Kosmiczny Człowiek zapisuje wynik fali jako zawsze obecną świadomość. Suwerenność i rzetelność EB oznacza, że ​​to, co zostało osiągnięte, odbywa się w obfitości, nie mieszanej już jako anonimowa, nieformalna masa, ale jako genialne ja, którym się tu staliście na planecie Ziemi. To jest twoje Kosmiczne Nasienie!

Ahau Wavespell PulsarsPierwszorzędowy nawias fali otwiera się na biegunowym tonie 2 IMIX, Czerwonego Smoka, boskiej pra-matki, z jej nieskończonym potencjałem wszystkich możliwości i późniejszych realizacji. CHICCHAN, czerwony wąż, wypełnia ekspansję pulsara. Jego moc Kundalini jako siła życiowa z ukierunkowanym instynktownie celowaniem zapewnia niezbędną równowagę organiczną w falach. Zakończenie pulsara życia objawia się na tonu planetarnym 10, MULUC, czerwony księżyc. Tu spoczywa każdy archetyp projekcji, w tym twój i mój. Przepływ rzeki przepłukuje ci oryginalny program na twojej świadomej powierzchni i woła go do realizacji. Pamiętaj, jakie cele chciałeś osiągnąć w tym Kosmicznym Dniu i kim jesteś: MULUC przechowuje kod przypomnienia.

Ahau Wavespell Pulsars KopiePulsar dwuwymiarowy, operacyjna realizacja zdarzeń fali, otwiera IK, Biały Wiatr. Ten łączący, komunikatywny promień jest siłą umysłu w każdej rzeczywistości. Ton elektryczny 3 fali wprowadza moc komunikacji jako wzorzec wykonania. Biała moc CIMI, światowego skoczka, zwiększa potencjał dzięki tonowi rezonansowemu 7. Jego bezkompromisowa moc separacji wyłącza wszystko
z niewłaściwych połączeń – w razie potrzeby również z bólem. OC, biały pies, jest zgodny z tonem 11 i zajmuje trzecią pozycję sensorycznego klipsa pulsarowego. Miłość serca wnosi zebrane częstotliwości odpowiednie ciepło i niezbędne światło miłości. Ale intensywne światło może czasami razić.

Ahau Wavespell Pulsars Kopie 2Trójwymiarowy, kształtujący Umysł-Pulsar rekrutuje się z niebieskiej triady AKBAL, Niebieskiej Nocy, z MANIK, Niebieską Ręką i CHUEN, Niebieska Małpa. Wraz z transformującą fundamentalną wibracją niebieskiej strefy, obfitość AKBAL, Niebieskiej Nocy, otwiera taniec. Królestwo pomysłów czerpie z pełni i staje się elementem kształtującym, kształtującym z jednoczesnym przekształcaniem. Doskonały element MANIK, Niebieska Ręka, przyczynia się do uzdrawiania poprzez wiedzę i poznanie, a boskie, wewnętrzne dziecko, reprezentowane przez CHUEN, Niebieską Małpę, wzbogaca i uzupełnia formującą wibrację pulsara na fali słonecznej dzięki jej wesołej i zabawie energii.

Podsumowanie Fali AHAU 

Po określeniu sieci na fali jako wibracji wiodącej wiesz teraz, które pozycje są dla Ciebie szczególnie ważne w fali słonca. Wiesz, że te dni zasługują na twoją szczególną uwagę. Daj się wzbogacić informacją o tych dniach, celowo je spotykając. Ale pozwól też innym pozycjom fali powiedzieć coś, jeśli szczególnie się zaświecą. Przy krystalicznym tonie 12 – oto CHUEN, Małpa, bądź całkiem świadomy, pozwól swojemu wewnętrznemu dziecku podnieść głos dla twojej świadomości tym dźwiękowym tonem. Wesoły, oderwany ruch najskuteczniej moduluje twoje stawanie się. Fala jako całość jest wrażeniem; utożsamiaj się ze swoim rezonansem dla fali, ponieważ jest to także wyrażenie ciebie w czasie.

Komunikacja z CZASEM na falach to Twoja podróż w czasie TUTAJ i TERAZ. Nie tracąc z pola świadomości twojego osobistego rocznego cyklu, wpływ fal na ciebie wyjaśnia pewne ciężary, w jaki sposób są one taktowane i oświetlane przez bieżący cykl słoneczny twoich 13 osobistych księżyców. Sam rok ze swoją roczną i księżycową energią uzupełnia całe spektrum. Wnikliwość twojego czasu urosła tak bardzo, że wciąż możesz rozpoznać i pojąć w niej swój własny wątek: gratulacje.

Należy wspomnieć, że fala słońca jest również szczególnie gorącym żelazem: w końcu chce przyspieszyć nadchodzące wydarzenie poprzez Chrystusową świadomość. Więc jeśli jest trochę „gorąco”: ze źródła jest energia ognia, a ziemia jest czyszczona przez ogień: świadomie czytaj OCZYSZCZONA! Nigdzie nie jest powiedziane, że ziemia zostanie  zniszczona lub spalona! Mówiono tylko o sprzątaniu! Raz po raz róże Istoty próbują wzbudzać w tobie lęki. Uśmiechaj się do nich; pozwól im poczuć, że jesteś coraz bardziej odporny na przerażające częstotliwości, że nie jesteś już dłużej skłonny do budowania pola rezonansowego, w którym oni, ci trenerzy strachu, lubią grać.

Ponieważ fala słońca jest ostatnim projektem nasienia (Czerwonego Zamku Czasu), twoje nowe kosmiczne nasienie, którym się stałeś, które dojrzewało razem z tobą, jest w nim rzutowane. W formie rozkwitu jest wszystko widoczne. Ponieważ w tej chwili nadal jesteśmy zaangażowani w proces czyszczenia ziemi, jest całkiem naturalne, że możliwe cienie są widoczne na codziennych częstotliwościach. Nie panikuj; to cienie, które wyparowują, żegnają się z tobą. Być może ukrywali się przez dziesięciolecia. Pozwól im się pożegnać, nawet jeśli od tak dawna ci uczestniczą. Puść ich, wytnij do nich linię łączącą. Masz nowe, ciekawe rzeczy; po co zajmować się tak starymi rzeczami. Tron dla waszej Chrystusowej Jaźni, która przygotowuje się do powrotu do was, zostaje uwolniony z takich nieużywanych energii, czasami oczyszczonych bólem z ostatnich pozostałości cienia świata iluzji.

Miłej zabawy w odkrywaniu! 

★  In Lak´Ech ~ Yaro.N (Kin239) PAN/GSC ★

Rotes Zeitschloss