Archiwa tagu: Telektonon

Kroniki Historii Kosmicznej

Filozofia Historii Kosmicznej wyraża się w tym, że Wszechświat jest w swej istocie nośnikiem inwolucji i ewolucji Duszy rozumianej jako jedyny, wszechobejmujący obwód wszelkiej Boskiej świadomości regulowany przez Prawo CZASU. Z tego punktu widzenia Historia Kosmiczna stanowi kompletny, całościowy system myśli, a także kompletne,całościowe pole percepcji rzeczywistości i Wszechświata; tym samym filozofia ma charakter bezgraniczny i oznacza zrozumienie prawdziwej Natury rzeczywistości, które przybiera postać zasady Historii Kosmicznej.

be3da38b52a630f224d5f96da9ea78e7

Just as air is the atmosphere of the body, so time is the atmosphere of the mind.

Time is of the Mind

Just as air is the atmosphere of the body,
so time is the atmosphere of the mind.